Визия, Мисия и Ценности

Нашата визия

Да бъдем глобален доставчик на осветителни системи за автомобили с водещи технологии

Нашата мисия

Ние изграждаме светлини с всеотдайност. Ние предоставяме безопасност, стил, идентичност и комфорт за всяко поколение.

Нашите ценности

Почтеност

Ще продължим да бъдем честни, справедливи, надеждни и уважителни към нашите клиенти, служители, акционери, партньори, доставчици и към обществото. Ще следваме правилата за съответствие и ще продължим да печелим признанието на обществото, като работим прозрачно, спазвайки закона по всяко време, като същевременно поддържаме високи стандарти на бизнес етика.

Работа в екип

Като член на международна бизнес общност с глобално мислене, ние винаги ще уважаваме културните различия. Винаги ще се подкрепяме един друг, за да постигнем успех като екип.

Иновации

Ще продължим да разработваме нови методи, като продължаваме да бъдем пионер и да мислим извън установените рамки. Иновациите са ключови за нашия устойчив и непрекъснат растеж.

Инициатива

Взимаме необходимите предпазни мерки, като определяме проблемите още преди да се появят. Намираме правилните решения, за да избегнем повтарящи се проблеми.

Ориентирани към клиентите

Създаването на стойност и удовлетворение за нашите клиенти определят ежедневните ни дейности, независимо дали тези клиенти са външни или вътрешни.

Овластяване и съдействие

Нашите служители работят в области, в които са най-силни. Ние насърчаваме и окуражаваме проактивното мислене и личния ангажимент, за да реализираме успех и резултати.

Одело е компания на Байрактарлар Груп.
odelo GmbH© 2019. Всички права запазени.