Vizija, poslanstvo in vrednote

Naša vizija

Globalni dobavitelj avtomobilskih svetlobnih sistemov z vodilnimi tehnologijami.

Naše poslanstvo

Luči navdahnemo s čustvi. Zagotavljamo varnost, slog, identiteto in udobje za vse generacije.

Naše vrednote

Integriteta

Še naprej bomo iskreni, pošteni, spoštljivi in dosledni do svojih strank, zaposlenih, delničarjev, partnerjev, dobaviteljev in družbe. Sledili bomo pravilom skladnosti in še naprej pridobivali spoštovanje družbe, tako da bomo delali transparentno, v skladu z zakoni in z visoko poslovno etiko.

Timsko delo

Kot član mednarodnega podjetja z globalnim načinom razmišljanja vedno spoštujemo kulturne razlike. Z veseljem podpiramo drug drugega za uspeh celotnega tima.

Inovacije

Še naprej bomo razvijali nove metode, tako da bomo pri svojem delu ohranjali lastnost pionirstva in drugačnosti. Inovativnost je ključ do naše trajnostne in dolgoročne rasti.

Proaktivnost

Sprejemamo potrebne ukrepe in predvidimo težave, še preden se pojavijo. Vedno najdemo ustrezne rešitve za preprečitev ponavljajočih se težav.

Usmerjeni h kupcem

Ustvarjanje vrednosti in zadovoljstvo strank sta osnova za določanje naših vsakodnevnih dejavnosti, ne glede na to, ali so te stranke zunanje ali notranje.

Opolnomočenje

Zaposlenim namenjamo delo na področjih, kjer so najmočnejši. Spodbujamo podjetniško razmišljanje in osebno predanost ter odkrito pokažemo, da smo ponosni na dosežke.

Podjetje odelo je del skupine Bayraktarlar.
odelo GmbH© 2019. Vse pravice pridržane.