Ограничаване на отговорността

Чл. 1 Съдържание, предложено онлайн

odelo GmbH не предлага никаква гаранция по отношение на валутата, точността, пълнотата или качеството на предоставената информация. odelo GmbH не носи отговорност за загуба или повреда, материална или нематериална, в резултат на използването или неизползването на предоставената информация, или от използването на погрешна или непълна информация, освен ако odelo GmbH не са в умишлено нарушение или груба небрежност. Всички оферти подлежат на промяна без предизвестие и необвързване. odelo GmbH изрично си запазва правото да променя, добавя към или изтрива част или целия този сайт без предупреждение, или да го прекрати временно или за постоянно.

Чл. 2 Препратки и линове

В случай на директни или косвени препратки към външни уебсайтове („хипервръзки“), които се намират извън сферата на отговорност на odelo GmbH, отговорността ще се носи единствено в случай, че odelo GmbH е запознат с тяхното съдържание и е технически способен и може разумно да се очаква да предотврати използването на тези сайтове, ако тяхното съдържание противоречи на закона. odelo GmbH изрично декларира, че към датата на създаване на връзките свързаните сайтове не са имали разпознаваемо незаконно съдържание. odelo GmbH няма никакво влияние върху настоящия или бъдещия дизайн, съдържание или собственост на свързаните сайтове. Поради тази причина той изрично се разграничава от всяко съдържание на свързани сайтове, което е променено след създаването на връзките. Този отказ от отговорност се отнася за всички връзки и препратки, създадени в собствения уебсайт на odelo GmbH, както и за публикации, публикувани от трети страни в книги за гости, дискусионни форуми, списъци с връзки и списъци за изпращане на имейли, създадени от odelo GmbH, както и всички други форми на бази данни, към които могат да имат достъп външни лица за добавяне на съдържание. Всяко незаконно, погрешно или непълно съдържание, и по-специално всяка загуба или повреда в резултат на използването или неизползването на такава информация, е отговорност единствено на доставчика на сайта, към който е създадена връзката, а не на страната, към която се отнася само такава публикация чрез връзки

Чл. 3 Авторски права и права на търговска марка

odelo GmbH се стреми във всяка своя публикация да зачита авторските права на използваните графики, звукови документи, видео последователности и текстове, или да използва графики, звукови документи, видео последователности и текстове, които е създал сам, или да използва графики, звукови документи, видео последователности и текстове, които не подлежат на лицензиране. Всички търговски марки, споменати на този уебсайт, включително тези, защитени от трети страни, са обект без ограничение на разпоредбите на приложимите права върху търговските марки и правата на собственост на техните регистрирани собственици. Самото споменаване не може да се тълкува като индикация, че търговската марка не е защитена от правата на трета страна. odelo GmbH си запазва единственото авторско право за публикувано съдържание, произведено от самия odelo GmbH. Такива графики, звукови документи, видео последователности и текстове не могат да бъдат възпроизвеждани или използвани по друг начин в други електронни или печатни публикации без изричното съгласие на odelo GmbH

Чл. 4 Поверителност на лични данни

Когато този уеб сайт предлага възможности за въвеждане на лични или бизнес данни (имейл адреси, имена, адреси), тези данни се разкриват от потребителя изрично на доброволна основа. Доколкото това е технически осъществимо и разумно може да се очаква, всички предлагани услуги могат също да бъдат използвани и платени, без да се предоставят такива данни, или чрез предоставяне на анонимни данни или псевдоним. Данните за контакт, публикувани в производствената информация за този сайт, или всякакви разкрития, сравними с такива данни, включително, но не само, пощенски адреси, телефонни и факс номера или имейл адреси, не трябва да се използват от трети страни за изпращане на информация, която изрично не е поискана. Изрично си запазваме правото да предприемем правни действия срещу изпращачи на „спам“ електронна поща, ако тази забрана е нарушена

Чл. 5 Правна валидност на това Ограничаване на отговорността

Това ограничение на отговорността се счита за част от уеб сайта, който препраща към тази страница. Ако части или отделни пасажи от този текст не са в съответствие, вече не са в съответствие или не съответстват напълно на текущото състояние на закона, съдържанието и валидността на останалите части от документа не се променят по този начин.

Одело е компания на Байрактарлар Груп.
odelo GmbH© 2019. Всички права запазени.