Удовлетвореност на клиента според плана

Качеството, енергийната ефективност и опазването на околната среда са общи задачи. Ето защо нашите високоспециализирани и квалифицирани служители от отделите „Проучване и Разработване“, „Управление на проекти“, „Монтажна технология“, „Логистика“, „Управление на качеството“, „Енергия и околна среда“, „Безопасност на работното място“ и „Мениджмънт“ се грижат за изискванията по цялата верига чак до клиента.

Удовлетвореността на клиентите и нашите цели са пръв приоритет за нашата компания. Ние осъзнаваме тази отговорност и съответно коригираме действията си. Преглед на нашите „стандарти за сигурност“ можете да намерите в следните сертификати:

odelo GmbH (Германия)

Сертификат ISO 9001 : 2015
Сертификат KBA

odelo Otomotiv Aydınlatma A.S. (Турция)

Сертификат ISO 9001 : 2015
Сертификат ISO 14001 : 2015
Сертификат IATF 16949 : 2016
Сертификат ISO 45001 : 2018
Сертификат ISO 50001 : 2018

odelo Slovenija d.o.o. (Словения)

Сертификат ISO 9001 : 2015
Сертификат ISO 14001 : 2015
Сертификат IATF 16949 : 2016
Сертификат ISO 50001 : 2018
Сертификат ISO 45001 : 2018
Сертификат ISO 27001 : 2013

odelo Bulgaria EOOD (България)

Сертификат ISO 9001 : 2015
Сертификат ISO 14001 : 2015
Сертификат IATF 16949 : 2016
Сертификат ISO 45001 : 2018
Сертификат ISO 27001 : 2013

odelo – Auto Light Systems Technology (Тианджин) Co., Ltd. (Китай)

Сертификат ISO 14001 : 2015
Сертификат IATF 16949 : 2016
Сертификат ISO 45001 : 2018

Одело е компания на Байрактарлар Груп.
odelo GmbH© 2019. Всички права запазени.