Корпоративна социална отговорност

Нашата компания внедрява изтънчен дизайн в отлични продукти за нашите клиенти. Ние постигаме съвместно поставените си цели, като изживяваме ценностите, които нашата компания отстоява всеки ден. Ние сме успешни, защото придаваме особено висока стойност на това да сме ориентирани към клиентите, а също и на нашата иновативност.

Успехът ни като международна компания, се основава на високия приоритет, който отдаваме на работата в екип, уважението и взаимното сътрудничество. Нашата компания е фокусирана върху постигането на дългосрочен и устойчив икономически успех.

Нашият интегритет е основата на нашите действия. Цялостното поведение на всеки човек в компанията спрямо колеги, клиенти и доставчици е от първостепенно значение за устойчивостта на нашия успех.

За нас, интегритетът означава честност, уважение и надеждност. Интегритетът също така означава, че ние спазваме съответните закони и нашите вътрешни указания.

AHMET BAYRAKTAR

Ахмет Байрактар
Изпълнителен Директор на odelo Group
Управляващ Директор

Muhammet Yildiz

Мухамет Йълдиз
Изпълнителен Директор на odelo Group
Управляващ Директор

MÜRSEL GÜLEN

Мюрсел Гюлен
Изпълнителен Директор на odelo Group
Управляващ Директор

Одело е компания на Байрактарлар Груп.
odelo GmbH© 2019. Всички права запазени.