Information Security Policy

With the implementation of this policy odelo top management confirms to provide the reliability, security and sustainability of the information management and information processing services that are covered in odelo Information Security Management System and used in production processes performed by the vision of becoming a global world class automotive lighting manufacturer and Lean Excellence approach by applying following fundemental information management principles.

 • Securing the confidentiality, availability and integrity of all odelo information assets against evolving internal and external information security threats by applying compherensive risk assesment methods.
 • Staying compliant with information security requirements of enterprise, stakeholders, regulations and legislations.
 • Providing all necessary resources (Infrastructure, Process, etc.) for succesfull, operative and generalized Information Security Management System in order to achive targets.
 • Ensuring the confidentiality of all information assets regardless of the ownership and whether it is produced internally or externally.
 • Providing all necessary resources to improve the technical and behavioural competencies of employees and providing required trainings to let them to contribute ISMS processes.
 • Reporting all tangible and suspicious information security infringements in order to prevent them to be repeated and to provide all ISMS requirements to be applied.
 • Assuring the all information security objectives to be achieved.
 • Supporting the continuous improvement of system.

We will integrate all other management systems with information security principles and will work hard to be a successfull player in this area.

In case of non-conformance to this policy, we may face with undesirable consequences such as loss of corporate reputation. Therefore, all odelo employees and subcontractors are liable to comply with the requirements of this policy

Politika ravnanja z varnostjo in zdravjem pri delu, okoljem in energijo

Kakovost naših produktov, naših procesov in našega vedenja so ključni kriteriji za naš uspeh. Smo del družbe in okolja. Zaradi tega sprejemamo odločitve s polno odgovornostjo do zaposlenih, družbe, okolja in potrebnih virov. Skladno s tem prepričanjem in zahtevami standardov ISO 45001, ISO 14001 ter ISO 50001 smo izdelali politiko, ki služi kot vodilo vsem našim zaposlenim pri vsakdanjem delu.

 • Procese izvajamo skladno z zahtevami zakonodaje, standardov, in naših kupcev.
 • Zavezani smo k zagotavljanju varnih in zdravih delovnih razmer in izvajanju promocije varnosti in zdravja na delovnem mestu.
 • Skrbimo za realizacijo programov odpravljanja nevarnosti in zmanjševanja tveganj za nastanek delovnih nezgod.
 • Sodelujemo z delavci in njihovimi predstavniki in se z njimi posvetujemo v zvezi s temami s področja varnosti in zdravja pri delu, okolja in energije.
 • Zavezani smo k učinkoviti rabi virov in k preprečevanju negativnih vplivov na okolje.
 • Razvijamo produkte in procese, ki ob upoštevanju razpoložljivega stanja tehnike zagotavljajo varnost ter vedno večjo materialno in energetsko učinkovitost.
 • V prizadevanja za varovanje okolja, smotrno rabo virov in povečanje energetske učinkovitosti vključujemo naše dobavitelje in poslovne partnerje.
 • Zagotavljamo dostop do potrebnih informacij in razpoložljivost lastnih virov z namenom doseganja energetskih ciljev in ciljnih vrednosti energetskih kazalnikov.
 • Skrbimo za strokovni razvoj, krepitev kompetenc in organizacijsko kulturo zaposlenih, saj so ključni partnerji pri izpolnjevanju postavljenih zahtev.
 • Prizadevamo si k odprtemu in zaupanja vrednemu dialogu s pristojnimi organi in inštitucijami, lokalno skupnostjo ter deležniki iz notranjega okolja.
 • Zavezani smo k stalnemu izboljševanju ravnanja z okoljem, rezultatov na področju rabe energije in pristopa k varnosti in zdravju pri delu.

Quality Policy

We aim to fulfill our customers’ increasing expectations by making continuous improvements in quality, price and delivery issues .

Več

Podjetje odelo je del skupine Bayraktarlar.
odelo GmbH© 2019. Vse pravice pridržane.