Politika varovanja osebnih podatkov

Zavedamo se pomena zasebnosti in si prizadevamo, da so vaši osebni podatki pri nas zaščiteni skladno z veljavno zakonodajo. V ta namen smo oblikovali tudi interna pravila in postopke ter vzpostavili tehnične in organizacijske ukrepe, s pomočjo katerih zagotavljamo ustrezno raven varnosti pri obdelavi osebnih podatkov in uresničevanje pravic posameznikov.

V tej Politiki o varstvu osebnih podatkov so zbrane vse informacije o obdelavi osebnih podatkov v odelo Slovenija, Tovarniška cesta 12, 3312 Prebold, info [at] odelo.si, ki je tudi upravljavec vaših osebnih podatkov: katere osebne podatke zbiramo, zakaj jih zbiramo in kako jih uporabljamo.

1.KATERE OSEBNE PODATKE OBDELUJEMO IN KAKO JIH PRIDOBIMO

1.1. Osebni podatki, ki jih dobimo od vas

1.1.1. Osebni podatki, ki nam jih posredujete, tako da izpolnite obrazce v naši družbi ali pa nam jih pošljete po telefonu, po elektronski pošti ali kako drugače posredujete, naročite naše storitve ali blago, ali sodelujete v razpravah ali drugih funkcijah socialnega medija, kjer je naša družba registriran uporabnik. Podatki, ki nam jih sporočite, lahko vključujejo vaše ime in priimek, telefon, e-naslov, naziv družbe kjer ste zaposleni, ID za DDV, številko TRR, datum in čas obiska.

1.1.2. Osebni podatki, ki jih zberemo od vas. Pri vsakem vašem obisku na naši spletni strani bomo samodejno zbirali naslednje podatke:

Tehnične informacije, vključno z naslovom internetnega protokola (IP), ki se uporablja za povezavo računalnika z internetom, podatki za prijavo, vrsto in različico brskalnika, nastavitev časovnega pasu, vrste in različice brskalnika, operacijski sistem in platform.

Informacije o vašem obisku, vključno s polno unikatnimi lokatorji virov (URL), krogotokom do, prek in z naše strani (vključno z datumom in časom), izdelki, ki ste si jih ogledali ali iskali, čas odziva strani, dolžina obiskov na določenih straneh.

2. PIŠKOTKI

Naša spletna stran uporablja piškotke, da vas loči od drugih uporabnikov našega spletnega mesta. Pomagajo nam, da vam lahko zagotovimo dobro uporabniško izkušnjo, ko brskate po naši spletni strani. Hkrati pa nam omogočajo, da izboljšamo spletno stran. Podrobnejše informacije o piškotkih, ki jih uporabljamo, in nameni, za katere jih uporabljamo, so opredeljeni v tabeli na koncu te politike.

2.1. Kako uporabljamo piškotke

Piškotek je majhna datoteka, ki zahteva dovoljenje za namestitev na trdi disk računalnika in omogoča ponovno uporabo. Piškotki vam omogočijo prijavo na našo spletno stran oz. v naše storitve, in prikaz na spletu prilagodijo vam. Spletna aplikacija lahko namreč svoje dejavnosti prilagodi vašim potrebam in preferencam, tako da zbira in si zapomni informacije o vaših željah. Piškotek nam nikakor ne omogoča dostopa do vašega računalnika ali kakršnihkoli podatkov o vas, razen podatkov, ki jih izberete, da jih delite z nami. Piškotke lahko namreč sprejmete ali zavrnete. Večina spletnih brskalnikov samodejno sprejme piškotke, običajno pa lahko spremenite nastavitve brskalnika, če želite, da zavrnejo piškotke.

3. ZA KAJ UPORABLJAMO VAŠE OSEBNE PODATKE

3.1. Osebne podatke, ki nam jih posredujete bomo uporabili:

  • za izpolnitev naših obveznosti, ki izhajajo iz vseh pogodb, sklenjenih med vami in nami in spremembah povezanih s tem;
  • da bo vsebina na naši spletni strani predstavljena na najučinkovitejši način za vas in vaš računalnik;
  • za zaščito naših zakonitih interesov (podatki o plačilu naših storitev in blaga z namenom zagotavljanja in dokazovanja skladnosti poslovanja z računovodskimi standardi in predpisi na področju davkov, nadzor vstopa in izstopa v in iz službenih oz. poslovnih prostorov in za zavarovanje ljudi in premoženja ter zaradi pravnih postopkov oz. dokler so ti mogoči), pod pogojem, da vaši interesi in temeljne pravice ne prevladajo nad njimi.

Osebne podatke ne delimo z osebami zunaj organizacije ali drugimi organizacijami in/ali nepooblaščenimi osebami. Z zunanjimi sodelavci, s katerimi sodelujemo za potrebe nemotenega poslovanja (analitiki in ponudniki iskalnikov, ki nam pomagajo izboljšati in optimizirati našo spletno stran, zagotavljanje IT storitev in servisi programsko aplikativne opreme, agencije in družbe za optimizacijo naše spletne strani), imamo sklenjene pogodbe v skladu z zakonodajo, našimi internimi pravili in postopki, in z ustreznimi varovalkami za varovanje osebnih podatkov. Zunanji sodelavci lahko vaše osebne podatke uporabijo le za s pogodbo določene namene in v skadu z našimi navodili.

3.2. Osebne podatke, ki jih zberemo od vas bomo uporabili:

  • za upravljanje naše spletne strani in za notranje operacije, vključno z odpravljanjem težav, analizo podatkov, testiranjem, raziskavami, statističnimi in raziskovalnimi nameni;
  • za izboljšave naše spletne strani, da bi zagotoviti, da je njena vsebina najučinkoviteje predstavljena za vas in za vaš računalnik;
  • da vam omogočimo, da sodelujete v interaktivnih funkcijah naše storitve, ko se odločite za to;
  • kot del naših prizadevanj, da bo naša stran varna;
  • za izmero ali razumevanje učinkovitosti oglaševanja;
  • da uporabnikom naše spletne strani predlagamo in priporočamo storitve, ki vas utegnejo zanimati.

4. KAKO DOLGO HRANIMO VAŠE OSEBNE PODATKE

Osebne podatke, pridobljene za namene sklepanja in izvajanja pogodbenih obveznosti, hranimo deset let po prenehanju pogodbe oz. deset let po koncu obdelave osebnih podatkov oz. deset let po zaključku sodnega postopka izterjave neplačanih obveznosti. Druge osebne podatke hranimo do izpolnitve namena, zaradi katerega so bili zbrani. Osebne podatke, ki se obdelujejo na le podlagi vaše privolitve, hranimo pet let od preklica vaše privolitve, razen če prevladajo vaši interesi ali temeljne pravice in svoboščine, ko se podatki obdelujejo le do preklica privolitve.

5. KJE HRANIMO VAŠE OSEBNE PODATKE

Osebni podatki, ki jih zberemo od vas, bodo odelovani in hranjeni znotraj Evropskega gospodarskega prostora ("EEA"). Obdelovali jih bodo zaposleni, ki delajo z nami, tudi zunanji sodelavci oz. zaposleni, od naših zunanjih sodelavcev, ki imajo z nami sklenjeno ustrezno pogodbo ali jih zavezuje poklicna skrivnost. To vključuje osebje, ki se med drugim ukvarja z izpolnjevanjem pogodbenih obveznosti in z zagotavljanjem podpornih storitev. S predložitvijo vaših osebnih podatkov se strinjate s tem prenosom, shranjevanjem ali obdelavo. Sprejeli bomo vse potrebne ukrepe, da zagotovimo, da se vaši podatki obravnavajo varno in v skladu z Uredbo, veljavno zakonodajo in našimi internimi akti.

Prenos informacij prek interneta ni popolnoma varen. Čeprav se bomo po svojih najboljših močeh zaščitili z vašimi osebnimi podatki, ne moremo zagotoviti varnosti vaših podatkov, posredovanih na naši spletni strani; vsak prenos je na lastno odgovornost. Ko bomo prejeli vaše podatke, bomo za preprečitev nepooblaščenega dostopa uporabili stroge postopke in varnostne funkcije.

6. KAKO VARUJEMO VAŠE OSEBNE PODATKE

Uveljavljene imamo tehnične in organizacijske ukrepe, s katerimi zagotavljamo varstvo vaših podatkov. In sicer tako, da se varujejo prostori, oprema, sistemska in/ali aplikativna programska oprema (vključno z vhodno-izhodnimi enotami). Zagotavlja se sledljivost obdelave, učinkovit način blokiranja, uničenja, izbrisa ter če je mogoče anonimiziranje, psevdonimiziranje in šifriranje osebnih podatkov. Zagotavlja se stalna zaupnosti, celovitost, dostopnost in odpornost sistemov in storitev za obdelavo, zmožnost pravočasne povrnitve razpoložljivosti osebnih podatkov v primeru varnostnega incidenta. Izvaja se postopke rednega testiranja, ocenjevanja in vrednotenja učinkovitosti tehničnih in organizacijskih ukrepov, vključno z usposabljanjem oseb, ki osebne podatke obdelujejo in zagotavljanjem zakonitosti obdelave. Zaposleni, ki uporabljajo vaše osebne podatke, so jih zavezani skrbno varovati. S sklenitvijo pogodbe k temu zavežemo tudi vse zunanje sodelavce.

7. DELJENJE OSEBNIH PODATKOV PREKO SOCIALNIH OMREŽIJ

Imamo tudi možnost deljenja na socialnih omrežjih Facebook, 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, ZDA in LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, ZDA. Šele če in ko se prijavite z uporabniškim računom posameznega socialnega omrežja, se vzpostavi neposredna povezava med vašim brskalnikom in strežnikom upravitelja posameznega socialnega omrežja. Po navedbah upravljavcev navedenih socialnih omrežij se brez prijave ne pridobivajo nobeni osebni podatki iz socialnih omrežij. Tovrstni podatki, med drugim IP-naslov, se pridobijo in obdelajo samo pri prijavljenih članih. V kolikor ne želite uvrstitve obiska v vaš uporabniški račun socialnega omrežja, se v socialno omrežje ne prijavite.

Pri tem opozarjamo, da o vsebini posredovanih podatkov ter njihovi uporabi s strani socialnih omrežij, nismo obveščeni od njihovih upravljavcev. Nadaljnje informacije glede uporabe podatkov s strani socialnih omrežij najdete v izjavah o varstvu podatkov navedenih socialnih omrežij.

8. VAŠE PRAVICE

Kadarkoli lahko zahtevate dostop do osebnih podatkov, njihov popravek, izbris, omejitev obdelave ali prenos podatkov na info [at] odelo.si. Jamčimo vam tudi vso ostalo spoštovanje zasebnosti, kot jih odločajo veljavna zakonodaja in interni akti družbe.

Zoper našo odločitev o vaši zahtevi je vedno mogoče vložiti pritožbo na nadzorni organ V primeru kršitev varstva osebnih podatkov bo družba nemudoma izvedla vse notranje in zunanje postopke in ukrepe (tudi tehnične in organizacijske) za zaščito pravic posameznika. Na način in pod pogoji veljavne zakonodaje se bo o tem obvestilo tudi nadzorni organ in posameznika.

9. SPREMEMBE IN DOPOLNITVE TE POLITIKE

Vse spremembe in dopolnitve te politike, bodo objavljene na tej spletni.

10. IMATE DODATNA VPRAŠANJA?

Vprašanja, komentarji in zahteve v zvezi s tem pravilnikom o varstvu osebnih podatkov so dobrodošli. Naslovite jih lahko na info [at] odelo.si

Seznam Piškotkov - tabela

Piškotki za spremljanje statistike

Piškotki za statistiko pomagajo lastnikom spletnih strani razumeti, kako obiskovalci uporabljajo spletno stran tako, da anonimno zbirajo in javljajo informacije.

Ime piškotka Ponudnik Država Veljavnost Opis
_utma Google Analytics ZDA 2 leti shranjuje število obiskov (za vsakega obiskovalca), čas prvega obiska, prejšnji obisk in trenutni obisk
_utmb Google Analytics ZDA 10 minut preverja kako hitro obiskovalec zapusti spletno stran oz. kako dolgo se zadrži na njej
_utmc Google Analytics ZDA 30 minut preverja kako hitro obiskovalec zapusti spletno stran oz. kako dolgo se zadrži na njej
_utmt Google Analytics ZDA seja označuje vrsto zahteve, ki je ena od: dogodka, transakcije, elementa ali spremenljivke po meri
_utmz Google Analytics ZDA 6 mesecev preverja ali je obiskovalec prišel iz iskalnika (in če je tako, uporabljena ključna beseda iskanja), povezavo ali brez prejšnje strani (npr. zaznamek)

Google Zemljevidi

Ta spletna stran uporablja storitev Google Zemljevidi. Ponudnik je Google Ireland Limited (»Google«), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irska.

Če želite omogočiti uporabo funkcij Google Zemljevidi, mora biti vaš naslov IP shranjen. Ti podatki se praviloma prenesejo na enega od Googlovih strežnikov v ZDA, kjer se arhivirajo. Upravljavec te spletne strani nima nadzora nad prenosom podatkov. V primeru, da je storitev Google Zemljevidi aktivirana, ima Google možnost uporabe Google Fonts za namen enotnega prikaza pisav. Ko dostopate do Google Zemljevidov, bo vaš brskalnik naložil zahtevane spletne pisave v predpomnilnik brskalnika za pravilen prikaz besedila in pisav.

Google Zemljevide uporabljamo za predstavitev naše spletne vsebine na privlačen način in za enostavno iskanje lokacij, objavljenih na naši spletni strani. To predstavlja zakoniti interes, kot je opredeljen v čl. 6(1)(f) GDPR. Če je pridobljeno ustrezno soglasje, se obdelava izvaja izključno na podlagi čl. 6(1)(a) GDPR in § 25 (1) TTDSG, v kolikor soglasje vključuje shranjevanje piškotkov ali dostop do informacij v končni napravi uporabnika (npr. prstni odtis naprave) v smislu TTDSG. To soglasje je mogoče kadar koli preklicati.

Prenos podatkov v ZDA temelji na standardnih pogodbenih klavzulah (SCC) Evropske komisije. Podrobnosti najdete tukaj:https://privacy.google.com/businesses/gdprcontrollerterms/ in https://privacy.google.com/businesses/gdprcontrollerterms/sccs/.

Za več informacij o ravnanju z uporabniškimi podatki si oglejte Googlovo izjavo o zasebnosti podatkov pod:https://policies.google.com/privacy?hl=sl.

Podjetje odelo je del skupine Bayraktarlar.
odelo GmbH© 2019. Vse pravice pridržane.