Brezkompromisna kakovost

Izjemna kakovost ne zagotavlja samo zadovoljstva stranke, temveč ustvarja osnovno zahtevo za odločitve naših strank, dobaviteljev in drugih poslovnih partnerjev.

Kakovost izdelkov ni edini steber uspeha v podjetju odelo – raje ohranjamo tudi celovit pristop, poleg tega pa v svoje procese vključujemo zahteve po visoki kakovosti. Samo tako zagotavljamo zadovoljstvo svojih kupcev in posledično naš poslovni uspeh.

Naše visoke zahteve glede kakovosti poleg učinkovitih sistemov zahtevajo tudi sodelavce, ki so sposobni prepoznati možne vzroke težav in jih samostojno odpraviti ter tako preprečiti dejanski pojav napake. Za spopadanje z vse večjimi izzivi naše lokacije pri izvajanju in doseganju skupnih standardov kakovosti podpira centralni oddelek za obvladovanje kakovosti.

Zadnje luči, ki jih proizvaja odelo, se morajo vsak dan izkazati na milijonih avtomobilov. To pa je mogoče samo z izjemno kakovostjo brez kompromisov. Za zagotovitev tovrstne kakovosti so vsi izdelki podjetja odelo del obsežnega sistema vodenja kakovosti, ki je plod našega razvoja in katerega zahteve so mnogo višje od zahtev naših strank.


Načela kakovosti

 • usmerjenost h kupcu in zadovoljstvo kupca
 • zadovoljni, motivirani in zavzeti zaposleni
 • kultura poslovne odličnosti
 • skladnost s pravnimi predpisi
 • nenehne izboljšave
 • dolgoročen razvoj dobaviteljev

Preizkusni postopki

Za bi dosegli naš cilj popolne odsotnosti napak (Zero-Error-Goal) je vsako naše svetlobno telo del dodatnih standardiziranih preskušanj in meritev. Pri tem uporabljamo inovativne tehnologije, npr. 3D-tiskalnik pri hitri izdelavi prototipov.

Upravljanje dobaviteljev

Obsežna zavezanost podjetja odelo k celoviti kakovosti je del intenzivnega upravljanja dobaviteljev za zagotovitev najvišjih standardov v celotni vrednostni verigi.

Certifikati

Seveda so vse družbe skupine odelo certificirane skladno z veljavnimi standardi avtomobilske industrije.

certifikati podjetja odelo

Politika ravnanja z varnostjo in zdravjem pri delu, okoljem in energijo

Kakovost naših produktov, naših procesov in našega vedenja so ključni kriteriji za naš uspeh. Smo del družbe in okolja. Zaradi tega sprejemamo odločitve s polno odgovornostjo do zaposlenih, družbe, okolja in potrebnih virov. Skladno s tem prepričanjem in zahtevami standardov ISO 45001, ISO 14001 ter ISO 50001 smo izdelali politiko, ki služi kot vodilo vsem našim zaposlenim pri vsakdanjem delu.

 • Procese izvajamo skladno z zahtevami zakonodaje, standardov, in naših kupcev.
 • Zavezani smo k zagotavljanju varnih in zdravih delovnih razmer in izvajanju promocije varnosti in zdravja na delovnem mestu.
 • Skrbimo za realizacijo programov odpravljanja nevarnosti in zmanjševanja tveganj za nastanek delovnih nezgod.
 • Sodelujemo z delavci in njihovimi predstavniki in se z njimi posvetujemo v zvezi s temami s področja varnosti in zdravja pri delu, okolja in energije.
 • Zavezani smo k učinkoviti rabi virov in k preprečevanju negativnih vplivov na okolje.
 • Razvijamo produkte in procese, ki ob upoštevanju razpoložljivega stanja tehnike zagotavljajo varnost ter vedno večjo materialno in energetsko učinkovitost.
 • V prizadevanja za varovanje okolja, smotrno rabo virov in povečanje energetske učinkovitosti vključujemo naše dobavitelje in poslovne partnerje.
 • Zagotavljamo dostop do potrebnih informacij in razpoložljivost lastnih virov z namenom doseganja energetskih ciljev in ciljnih vrednosti energetskih kazalnikov.
 • Skrbimo za strokovni razvoj, krepitev kompetenc in organizacijsko kulturo zaposlenih, saj so ključni partnerji pri izpolnjevanju postavljenih zahtev.
 • Prizadevamo si k odprtemu in zaupanja vrednemu dialogu s pristojnimi organi in inštitucijami, lokalno skupnostjo ter deležniki iz notranjega okolja.
 • Zavezani smo k stalnemu izboljševanju ravnanja z okoljem, rezultatov na področju rabe energije in pristopa k varnosti in zdravju pri delu.

Podjetje odelo je del skupine Bayraktarlar.
odelo GmbH© 2019. Vse pravice pridržane.