Brezkompromisna kakovost

Izjemna kakovost ne zagotavlja samo zadovoljstva stranke, temveč ustvarja osnovno zahtevo za odločitve naših strank, dobaviteljev in drugih poslovnih partnerjev.

Kakovost izdelkov ni edini steber uspeha v podjetju odelo – raje ohranjamo tudi celovit pristop, poleg tega pa v svoje procese vključujemo zahteve po visoki kakovosti. Samo tako zagotavljamo zadovoljstvo svojih kupcev in posledično naš poslovni uspeh.

Naše visoke zahteve glede kakovosti poleg učinkovitih sistemov zahtevajo tudi sodelavce, ki so sposobni prepoznati možne vzroke težav in jih samostojno odpraviti ter tako preprečiti dejanski pojav napake. Za spopadanje z vse večjimi izzivi naše lokacije pri izvajanju in doseganju skupnih standardov kakovosti podpira centralni oddelek za obvladovanje kakovosti.

Zadnje luči, ki jih proizvaja odelo, se morajo vsak dan izkazati na milijonih avtomobilov. To pa je mogoče samo z izjemno kakovostjo brez kompromisov. Za zagotovitev tovrstne kakovosti so vsi izdelki podjetja odelo del obsežnega sistema vodenja kakovosti, ki je plod našega razvoja in katerega zahteve so mnogo višje od zahtev naših strank.


Načela kakovosti

 • usmerjenost h kupcu in zadovoljstvo kupca
 • zadovoljni, motivirani in zavzeti zaposleni
 • kultura poslovne odličnosti
 • skladnost s pravnimi predpisi
 • nenehne izboljšave
 • dolgoročen razvoj dobaviteljev

Preizkusni postopki

Za bi dosegli naš cilj popolne odsotnosti napak (Zero-Error-Goal) je vsako naše svetlobno telo del dodatnih standardiziranih preskušanj in meritev. Pri tem uporabljamo inovativne tehnologije, npr. 3D-tiskalnik pri hitri izdelavi prototipov.

Upravljanje dobaviteljev

Obsežna zavezanost podjetja odelo k celoviti kakovosti je del intenzivnega upravljanja dobaviteljev za zagotovitev najvišjih standardov v celotni vrednostni verigi.

Certifikati

Seveda so vse družbe skupine odelo certificirane skladno z veljavnimi standardi avtomobilske industrije.

certifikati podjetja odelo

Politika ravnanja z varnostjo in zdravjem pri delu, okoljem in energijo

Kakovost naših produktov, naših procesov in našega vedenja so ključni kriteriji za naš uspeh. Smo del družbe in okolja. Zaradi tega sprejemamo odločitve s polno odgovornostjo do zaposlenih, družbe, okolja in potrebnih virov. Skladno s tem prepričanjem in smernicami ISO 45001, ISO 14001 ter ISO 50001 smo izdelali politiko, ki služi kot vodilo vsem zaposlenim.

 • Procese izvajamo skladno z zakonodajnimi zahtevami.
 • Zavezujemo se k učinkovitemu izvajanju promocije zdravja na delovnem mestu.
 • Skrbimo za realizacijo programov zmanjševanja tveganj za nastanek delovnih nezgod.
 • Zavezujemo se k učinkoviti rabi vseh virov in k preprečevanju negativnih vplivov na okolje.
 • Skrbimo za strokovni razvoj in kulturo zaposlenih, saj so ključni partnerji pri izvajanju zahtev.
 • V prizadevanja za varovanje okolja in smotrno rabo virov vključujemo tudi naše poslovne partnerje.
 • Prizadevamo si k odprtemu in zaupanja vrednemu dialogu s pristojnimi organi in lokalno skupnostjo.
 • Razvijamo produkte in procese, ki ob upoštevanju razpoložljive tehnike zagotavljajo varnost, ter vse višjo materialno in energetsko učinkovitost.

Podjetje odelo je del skupine Bayraktarlar.
odelo GmbH© 2019. Vse pravice pridržane.