Действа отговорно – във всяко взаимодействие

Като автомобилен доставчик, ние сме ангажирани да гарантираме, че индивидуалната мобилност, икономически, екологични и социални задължения са изпълнени в еднаква степен. Като член на обществото носим своята социална отговорност. Поддържаме регионите около нашите локации в дългосрочен план с избрани проекти.

Политика за устойчивост:
Подкрепяме силно и се задължаваме да се ангажираме с глобалния въпрос за опазване на околната среда посредством нашите бизнес активности.


За обществото и околната среда

За обществото и околната среда
Открийте повече за

odelo поема сериозно отговорността си към обществото и подкрепя доброволните ангажименти в културни, спортни и социални области

За нашите служители

За нашите служители
Открийте повече за

odelo подкрепя и насърчава своите служители и като приятелски и семейно ангажиран работодател предлага оптимални условия на труд.

Член на силни общности

Член на силни общности
Открийте повече за

odelo Group активно участва във водещи индустриални асоциации от автомобилната индустрия и сферата на доставките.

Одело е компания на Байрактарлар Груп.
odelo GmbH© 2019. Всички права запазени.