Отговорност към обществото и околната среда

odelo поема сериозно отговорността си към обществото и подкрепя доброволните ангажименти в културни, атлетически и социални области. Защитата на околната среда и внимателното използване на ресурсите са важни за всички наши процеси. Нашите служители са специално обучени за това, както и външните ни партньори

Сътрудничество с факултети

Сътрудничество с факултети

Участвайки в технически събития с изследователски проекти, odelo също така предлага на студентите възможност да събират опит по изследователски и приложно-ориентиран начин, базиран в екип.

оdelo представя себе си

оdelo представя себе си

odelo често отваря вратите на производствените си съоръжения, за да се представи на членове на семейството, приятели и познати на служителите, както и на бизнес партньори и членове на обществеността.

Обмен на методи от световна класа

Обмен на методи от световна класа

С организирането на конференция за производство от световна класа odelo дава възможност за обмен на нови решения и методи в бизнес процесите.

Защита на околната среда

Защита на околната среда

Ние сме ангажирани с отговорно поведение по отношение на околната среда и енергията - включително чрез прилагането на интегрирана система за управление, която включва глобално приложимия стандарт ISO 14001 и европейския стандарт ISO 50001

Социална ангажираност

Социална ангажираност

odelo редовно подкрепя социални проекти: активно се подкрепят детски градини, училища, спортни или социални клубове.

Одело е компания на Байрактарлар Груп.
odelo GmbH© 2019. Всички права запазени.