Член на силни общности

odelo Group са активни във водещи индустриални асоциации от автомобилната индустрия и доставките.

AHK

От 2006 г. AHK - немско-словенската индустриално-търговска камара се стреми да засили икономическите връзки между Германия и Словения.

AKJ

AKJ Automotive е работна група от експерти и лидери от автомобилната индустрия и счита себе си за платформа за обмен на информация между всички членове на веригата за добавена стойност в автомобила.

DGQ

Немското общество за качество (DGQ) е регистрирана асоциация. Тя се състои от мрежа от специалисти от различни корпоративни нива и технически области.

GfPM

"Общество за управление на производството" е със седалище в Щутгарт и насърчава научните изследвания и разработки в областта на управлението на производството за индустрията, търговията и доставчиците на услуги.

IHK

Промишлено-търговските камари (IHK) са публични професионални органи. Компаниите от даден регион принадлежат към тях. Концепцията за самопомощ чрез контакти датира още от Средновековието.

MESS

Турската асоциация на работодателите в метални индустрии MESS е създадена в Истанбул на 14 октомври 1959 г. от единадесет иновативни и съвременни предприемачи - принципни мъже, които са се ангажирали с индустриализацията на страната.

TD-IHK

Турско-германската камара на промишлеността и търговията (TD-IHK) е посветена от 2003 г. на консултирането на компании-членки и подпомагането на заинтересованите страни на турския или германския пазар.

Taysad

TAYSAD има референтна позиция в Турция за вътрешни и международни OEM производители, Tier 1 доставчици и институции, които са представители на турските доставчици на автомобилни части и компоненти.

UİB

Асоциацията на износителите Uludag (UIB) организира износители в рамките на интересите на страната. UIB подкрепя своите членове в развитието на техния износ в рамките на тези цели, задължения и дейности.

VDA

„Германската асоциация на автомобилната индустрия“ (VDA) е основана през 1901 г. като „Германска асоциация на индустриалците на моторни превозни средства“ (VDMI) и представлява група по интереси на немски автомобилни производители и доставчици.

ZDRUŽENJE MANAGER

Словенската асоциация на мениджърите е видна асоциация на мениджърите в Словения, която се стреми да защитава и усъвършенства управленската професия.

Одело е компания на Байрактарлар Груп.
odelo GmbH© 2019. Всички права запазени.