Odgovorno ravnanje – v vsakem odnosu

Kot dobavitelj avtomobilske industrije si prizadevamo svoje delo opravljati tako, da v enaki meri zadostimo posameznim standardom, vezanim na mobilnost, gospodarstvo, okolje in družbo. Kot član družbe nosimo družbeno odgovornost. Z izbranimi projekti dolgoročno podpiramo območja, ki obdajajo naše lokacije.

Trajnostna politika:
Močno podpiramo in se zavezujemo, da bomo s svojim poslovanjem proaktivno prispevali h globalnemu ohranjanju okolja.


Za družbo in okolje

Za družbo in okolje
Več

Podjetje odelo resno jemlje svojo odgovornost do družbe ter podpira prostovoljna prizadevanja na kulturnem, športnem in družbenem področju.

Za svoje zaposlene

Za svoje zaposlene
Več

Podjetje odelo podpira in spodbuja svoje zaposlene in kot družini prijazen ter v družbo usmerjen delodajalec zagotavlja optimalne delovne pogoje.

Član močnih skupnosti

Član močnih skupnosti
Pregled naših aktivnosti

Skupina odelo aktivno deluje v vodilnih industrijskih združenjih od avtomobilske do dobaviteljske industrije.

Podjetje odelo je del skupine Bayraktarlar.
odelo GmbH© 2019. Vse pravice pridržane.