Отговорност за нашите служители

Развитие на служителите

В odelo знаем, че всеки служител има своите силни страни и таланти. Искаме нашите служители да могат да се възползват оптимално от своите таланти и професионални възможности. Подкрепяме ги с най-различни предложения.

Развитие на служителите

Младежко развитие

odelo високо цени ефективната подготовка на млади специалисти и лидери. Имаме партньорства за сътрудничество с различни колежи и университети. Младежкото развитие ни вълнува особено много.

Младежко развитие

Корпоративна сигурност

Ние защитаваме нашите служители, бизнес партньори, локации и ноу-хау на нашата компания срещу посегателства от трети страни. Ние непрекъснато насърчаваме чувствителността на всички служители, за да защитим нашата информация и опит.

Корпоративна сигурност

Безопасност при работа

Ние поставяме безопасността на първо място. Ние осигуряваме подходящи условия за безопасна работна среда с цел защита на служителите. Редовно тренираме нашите служители и допълнително предлагаме вълнуващи упражнения за безопасност.

Безопасност при работа

Безопасност на труда и здравето

Защитата и поддържането на здравето на служителите е важна част от нашето социално задължение. Здравната програма на odelo осигурява професионална консултация по трудова медицина.

Безопасност на труда и здравето

Разнообразие

Интегрирането на многообразието е съществен компонент от културата на одело. Ето защо ние се стремим непрекъснато да подобряваме иновативността на нашите екипи, както и да повишаваме нивото на креативност, мотивация и идентификация в нашата организация.

Разнообразие

Одело е компания на Байрактарлар Груп.
odelo GmbH© 2019. Всички права запазени.