Izjava o omejitvi odgovornosti

§1 Vsebina spletne ponudbe

Podjetje odelo d.o.o. ne prevzema odgovornosti za aktualnost, pravilnost, popolnost ali kakovost objavljenih informacij. Odgovornosti podjetja odelo d.o.o., ki se nanašajo na gmotno ali negmotno škodo, ki je nastala z uporabo ali neuporabo objavljenih informacij oz. z uporabo napačnih ali nepopolnih informacij, je načeloma izključena, če s strani podjetja odelo d.o.o. ne obstaja dokazano naklepno ali malomarno krivdno dejanje. Vsa ponudba je neobvezna in neobvezujoča. Podjetje odelo d.o.o. si pridržuje izrecno pravico, da brez predhodnega obvestila spremeni, dopolni ali odstrani dele spletnih strani ali celotno ponudbo ali da objavljeno ukine začasno ali dokončno.

§2 Kazalke in povezave

Pri direktnih in indirektnih povezavah na tuje spletne strani (hiperpovezave), ki so zunaj pristojnosti podjetja odelo d.o.o., bi obveznost odgovornosti veljala le v primeru, če bi podjetje odelo d.o.o. vedelo za vsebine in če bi bilo tehnično možno in dopustno, da v primeru protipravnih vsebin prepreči uporabo teh spletnih strani. Podjetje odelo d.o.o. na tem mestu izrecno izjavlja, da v trenutku vzpostavitve povezave na povezani spletni strani niso bile vidne nobene nelegalne vsebine. Na aktualno in bodočo podobo ter na vsebino ali avtorstvo povezanih spletnih strani podjetje odelo d.o.o. nima nikakršnega vpliva. Zato se podjetje odelo d.o.o. s tem izrecno distancira od vseh vsebin vseh povezanih spletnih strani, ki so se spremenile po vzpostavitvi povezave. Ta določitev velja za vse povezave in kazalke znotraj lastne spletne ponudbe ter za vse tuje vnose v knjige gostov, forume, sezname povezav, mailing liste in vse druge oblike bank podatkov, ki jih je pripravilo podjetje odelo d.o.o., kjer je do vsebin možen zunanji dostop. Za nelegalne, napačne ali nepopolne vsebine in še posebej za škodo, nastalo zaradi uporabe ali neuporabe takšnih ponujenih informacij, jamči izključno ponudnik spletne strani, na katero je vzpostavljena povezava, in ne tisti, ki s povezavami zgolj kaže na posamezne objave.

§3 Avtorsko pravo in pravica do znamke

Podjetje odelo d.o.o. si prizadeva, da v vseh publikacijah upošteva avtorske pravice uporabljenih grafik, zvočnih dokumentov, video sekvenc in besedil, da uporablja lastne grafike, zvočne dokumente, video sekvence in besedila ali da posega po nelicenčnih grafikah, zvočnih dokumentih, video sekvencah in besedilih. Vse znotraj spletne ponudbe navedene in evtl. preko tretjega zaščitene blagovne ali poslovne znamke se neomejeno podrejajo predpisom vsakokratne veljavne pravice do znamke in lastninskih pravic vsakokratnega vnesenega lastnika. Samo na podlagi same navedbe se ne sme sklepati, da blagovne znamke niso zaščitene s pravicami tretjih! Avtorske pravice za objavljene dele, ki jih je ustvarilo podjetje odelo d.o.o., ima za spletne strani podjetje odelo d.o.o. Reproduciranje ali uporaba teh grafik, zvočnih dokumentov, video sekvenc in besedil v drugih elektronskih ali tiskanih publikacijah je brez izrecnega dovoljenja podjetja odelo d.o.o. prepovedano.

§4 Zaščita blagovne znamke in avtorske pravice

Prizadevamo si za uporabo lastnih ustvarjenih in licenčnih del ter za spoštovanje avtorskih pravic in pravic blagovnih znamk tretjih oseb in jih označimo kot take. Za vsebino domače strani veljajo določbe veljavnih avtorskih pravic. Za razmnoževanje, obdelavo, distribucijo in kakršnokoli uporabo je potrebno pisno soglasje avtorja. Prenosi in kopije tega spletnega mesta so dovoljeni samo za zasebno uporabo. Besedna znamka odelo, logotip odelo in logotip ULO so registrirane blagovne znamke skupine odelo. Nepooblaščena uporaba in zloraba teh blagovnih znamk sta prepovedani in pomenita kršitev prava blagovnih znamk, avtorskih pravic, pravic intelektualne lastnine in nemškega zakona proti nepošteni konkurenci.

§5 Varstvo osebnih podatkov

Če pri spletni ponudbi obstaja možnost vnosa osebnih podatkov ali podatkov o podjetju (e-poštni naslovi, imena, naslovi), izda uporabnik takšne podatke izključno prostovoljno. Terjatev in plačilo vseh ponujenih storitev je – če je tehnično možno in dopustno – dovoljeno tudi brez navedbe omenjenih podatkov oz. z navedbo anonimnih podatkov ali psevdonima. Uporaba osebnih podatkov, kot so naslovi, telefonske številke, številke faksov ter e-poštni naslovi,ki so objavljeni na spletni strani Impresum in na podobnih straneh, preko tretje osebe za pošiljanje nenaročenih materialov ni dovoljena. Podjetje si pridržuje pravico do kazenskega pregona pošiljateljev tako imenovanega spama pri kršitvi te prepovedi.

§6 Pravnomočnost izjave o omejitvi odgovornosti

Izjava o odgovornosti je del spletne ponudbe, preko katere so obiskovalci spletnih strani napoteni na to stran. Če deli besedila ali posamezni izrazi iz besedila ne ustrezajo, ne ustrezajo več ali ne ustrezajo v celoti veljavni zakonodaji, ostanejo ostali deli dokumenta v svoji vsebini in veljavnosti nespremenjeno v veljavi.

Podjetje odelo je del skupine Bayraktarlar.
odelo GmbH© 2019. Vse pravice pridržane.