Odgovornost do družbe in okolja

Podjetje odelo zelo resno jemlje svojo odgovornost do družbe ter podpira prostovoljna prizadevanja na kulturnem, športnem in družbenem področju. Varovanje okolja in smotrna raba virov sta ključna dejavnika v vseh naših procesih. Naši zaposleni so posebej usposobljeni za to; pri tem so vključeni tudi zunanji partnerji.

Sodelovanje s fakultetami

Sodelovanje s fakultetami

Podjetje odelo s sodelovanjem na tehničnih dogodkih z raziskovalnimi projekti tudi študentom omogoča nabiranje izkušenj na podlagi raziskav, ki temeljijo na timskem delu in uporabi metod, usmerjenih v izvedbo.

odelo se predstavi

odelo se predstavi

Podjetje odelo pogosto odpira vrata svojih proizvodnih obratov, da se predstavi družinskim članom, prijateljem in znancem zaposlenih, pa tudi poslovnim partnerjem in ostali javnosti.

Izmenjava metod na svetovni ravni

Izmenjava metod na svetovni ravni

Podjetje odelo z organizacijo konference »World-Class Manufacturing« omogoča izmenjavo novih rešitev in metod v poslovnih procesih.

Varovanje okolja

Varovanje okolja

Prizadevamo si za odgovorno ravnanje v zvezi z okoljem in energijo – tudi z izvajanjem integriranega sistema vodenja, ki zajema globalni standard ISO 14001 in evropski standard ISO 50001.

Prizadevanja na družbenem področju

Soziale Verantwortung

Podjetje odelo podpira tudi projekte na družbenem področju. Aktivno podpira vrtce, šole, športna ali socialna društva in klube.

Podjetje odelo je del skupine Bayraktarlar.
odelo GmbH© 2019. Vse pravice pridržane.