GÜÇLÜ TOPLUMLARIN ÜYESİ

odelo Grup, otomotiv ve tedarik sektörlerinde lider sektör ortağı olarak faaliyet göstermektedir.

AHK

2006'dan bu yana Alman-Slovenya Sanayi ve Ticaret Odası, Almanya ile Slovenya arasındaki ekonomik ilişkileri güçlendirmeye çalışmaktadır.

AKJ

AKJ Otomotiv, otomobil endüstrisinde bir uzman ve yönetici çalışma grubudur ve kendisini otomotiv katma değer zincirinin tüm üyeleri arasında bilgi alışverişi için bir platform olarak görmektedir.

DGQ

Deutsche Gesellschaft für Qualität (DGQ - Alman Kalite Derneği) kayıtlı bir dernektir. Çeşitli kurumsal seviye ve teknik alanda faaliyet gösteren bir uzman ağıdır.

GfPM

Gesellschaft für Produktionsmanagement e.V. (Üretim Yönetimi Derneği) Stuttgart merkezlidir ve endüstri, perakende ve hizmetler için üretim yönetimi alanında bilimsel araştırma ve geliştirmeyi teşvik eder.

IHK

The Industrie- und Handelskammern (IHK) (Sanayi ve Ticaret Odası) halka açık bir kurumdur. Bir bölgenin tüm şirketleri kendisine aittir. Dernek aracılığıyla kendi kendine yardım kavramı Orta Çağlara kadar uzanmaktadır.

MESS

Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası, MESS 1959 yılında İstanbul'da kurulmuştur. Sendikamızın amacı, "Metal İşkolu"nda faaliyet gösteren işverenleri sendika çatısı altında toplayarak; üyelerini temsil etmek, ortak ekonomik ve sosyal hak ve menfaatlerini korumak, aralarında karşılıklı yardımlaşmalarını sağlamaktır.

Taysad

Yurt içi ve yurt dışı kurumlarca, otomotiv tedarik sanayii mamul alımlarında referans kurum niteliğini taşımaktadır.

TD-IHK

Türkisch-Deutsche Industrie- und Handelskammer (TD-IHK - Türk-Alman Sanayi ve Ticaret Odası) 2003 yılından bu yana kendisini üye şirketlerin tavsiyelerine ve ilgili tarafların Türkiye veya Almanya pazarında araştırmalarına destek vermeye adamıştır.

UİB

Uludağ İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği dış ticarete ilişkin konularda çalışmalar yapmak, bu kapsamda üyelerinin menfaatlerini ülke çıkarları çerçevesinde koruyucu ve geliştirici çalışmalar yapmak amacıyla kurulmuştur.

VDA

Verband der Automobilindustrie (VDA - Alman Otomotiv Endüstrisi Birliği), 1901 yılında Verein Deutscher Motorfahrzeug-Industrieller (VDMI – Alman Motorlı Araç Sanayicileri Birliği) olarak kurulmuştur ve Alman otomobil üreticileri ve tedarikçilerinin bir menfaat grubudur.

ZDRUŽENJE MANAGER

Sloven Yöneticiler Derneği, Slovenya'da yöneticilik mesleğini korumaya ve ilerletmeye çalışan önde gelen bir yönetim derneğidir.

odelo, bir Bayraktarlar Grup şirketidir.
odelo GmbH© 2019. Tüm hakları saklıdır.