Toplumsal ve Çevresel Sorumluluk

odelo, topluma karşı sorumluluğunu oldukça ciddiye almakta ve kültürel, atletik ve sosyal alanlarda gönüllü olarak destek vermektedir. Çevrenin korunması ve kaynakların korunaklı bir şekilde kullanımı süreçlerimizin merkezindedir. Çalışanlarımız özellikle de bu konularda eğitilmektedir; dış ortaklarımız da bunlara dahil edilmektedir.

Fakültelerle etkileşim

Zusammenwirken mit Fakultäten

Araştırma projeleri ile teknik etkinliklere katılarak odelo, takım çalışması bazlı araştırma ve uygulama merkezli bir yaklaşımla deneyim kazanma fırsatını öğrencilere sunmaktadır.

odelo kendisini tanıtıyor

odelo präsentiert sich

odelo, aile üyelerine, arkadaşlarına ve çalışanların dostlarına, aynı zamanda ticari ortak ve vatandaşlara kendini tanıtmak üzere üretim tesislerinin kapısını sıklıkla açmaktadır.

Dünya sınıfındaki yöntemlerin paylaşımı

Austausch von World Class Methoden

Dünya Sınıfında Üretim Konferansı organizasyonu ile odelo, ticari süreçlerde yeni çözüm ve yöntemlerin paylaşılmasını mümkün kılmaktadır;

Çevrenin korunması

Schutz der Umwelt

Dünya genelinde uygulanmakta olan ISO 14001 standardı ve ISO 50001 Avrupa standardını dahil eden bir entegre yönetim sisteminin uygulanması da dahil olmak üzere çevre ve enerji konusunda sorumlu bir tutum taahhüt etmekteyiz.

Sosyal sorumluluk

Soziales Engagement

odelo düzenli olarak sosyal projeleri teşvik etmektedir. Anaokulları, okullar, spor kulüpleri veya sosyal kulüpler aktif olarak desteklenmektedir.

odelo, bir Bayraktarlar Grup şirketidir.
odelo GmbH© 2019. Tüm hakları saklıdır.