Sorumluluğun Sınırlandırılması

§1 Çevrimiçi olarak sunulan içerik

odelo GmbH, sağlanan bilgilerin güncelliği, doğruluğu, eksiksizliği veya kalitesine ilişkin herhangi bir taahhütte bulunmamaktadır. odelo GmbH’ın bu anlamda kasıtlı suistimal veya ağır ihmal gerçekleştirmiş olması ispatlanmadığı takdirde, odelo GmbH, sağlanan bilgilerin kullanılmasından veya kullanılmamasından veyahut eksik veya hatalı bilgilerin kullanılmasından kaynaklanan maddi veya maddi olmayan herhangi bir kayıptan veya hasardan sorumlu değildir. Tüm sunumlar önceden bildirilmeksizin ve bağlayıcı olunmaksızın değişikliğe tabi tutulabilir. odelo GmbH, bu sitenin bir bölümünü veya tamamını haber vermeksizin değiştirme, eklemeler yapma veya silme veya geçici ya da kalıcı olarak sonlandırma hakkını açıkça saklı tutar.

§2 Öneriler ve Bağlantılar

odelo GmbH’nin sorumluluk alanı dışındaki harici internet sitelerine doğrudan veya dolaylı öneriler olması halinde (”köprüler”); sorumluluk, yalnızca odelo GmbH’nin içerik konusunda bilgi sahibi olması ve bunun teknik olarak mümkün olması ve içeriği yasaya aykırı olması durumunda bu sitelerin kullanımını önlemesinin makul bir şekilde beklenmesi durumunda ortaya çıkacaktır. odelo GmbH, bağlantıların sağlandığı tarihte, ilişkili sitelerin herhangi bir tespit edilebilir yasa dışı içeriğe sahip olmadıklarını açık şekilde beyan etmektedir. odelo GmbH’ın, bağlantısı verilen sitelerin mevcut veya gelecekteki tasarımı, içeriği veya mülkiyeti üzerinde hiçbir etkisi yoktur. Bu nedenle, bağlantıların sağlandığı tarihten itibaren değişikliğe uğrayan sitelerin içerikleri ile açıkça ilişkisiz olduğunu beyan etmektedir. İşbu sorumluluk reddi metni, odelo GmbH’ın kendi internet sitesi içerisindeki tüm bağlantılar ve önerilerin yanı sıra odelo GmbH tarafından sağlanan ziyaretçi defterlerine, tartışma forumlarına, bağlantı listelerine ve posta listelerine, ayrıca içerik eklemek için üçüncü kişiler tarafından erişilebilecek diğer veritabanı biçimlerine üçüncü kişiler tarafından yazılan girdiler için de geçerlidir. Herhangi bir yasa dışı, hatalı veya eksik içerik ve özellikle de bu bilgilerin kullanımından veya kullanılmamasından kaynaklanan zarar veya ziyan, bağlantıya ilişkin sitenin sağlayıcısının sorumluluğunda olup, bağlantılar yoluyla sadece böyle bir yayını öneren tarafın sorumluluğunda değildir.

§3 Telif Hakkı ve Ticari Marka Hakları

odelo GmbH, her bir yayınını, kullanılan grafiklerin, ses belgelerinin, video görüntülerinin ve metinlerin telif haklarına uygun şekilde gerçekleştirmek, kendi ürettiği grafiklerin, ses belgelerinin, video görüntülerinin ve metinlerin kullanılması için veya lisansa tabi olmayan grafiklerin, ses belgelerinin, video görüntülerinin veya metinlerin kullanılması için çaba göstermektedir. Üçüncü kişiler tarafından korunanlar dahil olmak üzere işbu internet sitesi içerisinde belirtilen tüm ticari markalar, geçerli ticari marka haklarının hükümlerine ve tescilli sahiplerinin mülkiyet haklarına sınırlama olmaksızın tabidir. Ticari markanın sadece isminin geçmesi, üçüncü bir tarafın hakları tarafından korunmadığının bir göstergesi olarak yorumlanamaz. odelo GmbH, odelo GmbH tarafından üretilen yayınlanmış içeriğin telif haklarının yegane sahibidir. Bu nitelikte grafikler, ses belgeleri, video görüntüleri ve metinler, odelo GmbH’nin açık muvafakati olmadan çoğaltılamaz veya başka elektronik veya basılı yayınlarda kullanılamaz.

§4 Veri Gizliliği

İşbu internet sitesinin kişisel veya kurumsal verileri girme fırsatları sunduğunda (e-posta adresleri, adlar, adresler), bu veriler, kullanıcı tarafından gönüllü olarak açıkça bildirilir. Teknik olarak mümkün olduğu ve makul bir şekilde beklenebilecek olduğu takdirde, sunulan tüm hizmetler, bu verileri sağlamaksızın veya isimsizleştirilmiş veriler veya takma adlar kullanılarak da kullanılabilir veya bunlara ilişkin ödemeler gerçekleştirilebilir. İşbu sitenin üretim bilgilerinde yayınlanan iletişim bilgileri veya posta adresleri, telefon ve faks numaraları veya e-posta adresleri dahil, ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, bu verilerle karşılaştırılabilir herhangi bir açıklama, açıkça talep edilmemiş olan bir bilginin gönderilmesi için üçüncü taraflarca kullanılmayacaktır. Bu yasak ihlal edilirse, “spam” e-posta gönderenlere karşı yasal işlem yapma hakkını açıkça saklı tutarız.

§5 Bu Sorumluluk Sınırlandırmasının Yasal Geçerliliği

İşbu sorumluluk sınırlandırması metni, işbu sayfaya bağlantı veren internet sitesinin bir parçası olarak kabul edilir. İşbu metnin bazı kısımlarının veya münferit bölümlerinin uygun olmaması, belli bir tarihten itibaren uygunsuz hale gelmesi veya yasanın güncel durumuna tam olarak uymaması halinde, belgenin kalan bölümlerinin içeriği ve geçerliliği bundan etkilenmeyecektir.

odelo, bir Bayraktarlar Grup şirketidir.
odelo GmbH© 2019. Tüm hakları saklıdır.