RAZNOLIKOST ZNAČAJEV V PODJETJU ODELO. MOČAN TIM.

Se želite pridružiti dinamičnemu podjetju, ki ponuja strokovne izzive, razburljive naloge in zanimive pristope? Podajte se z nami v uspešno prihodnost. Želite izvedeti več o poslovni kulturi in možnostih napredovanja?

Poglejte si, kaj pravijo zaposleni v skupini odelo!

Obvadovanje zahtev

Requirement
Preberite več

»Kljub veliki pomembnosti in velikemu tržnemu deležu v nemškem premijskem segmentu ter neštetim projektom ima podjetje izjemno prosto hierarhijo, kar prinaša mnoge prednosti za hitro sprejemanje odločitev in hitro ukrepanje/odzivanje v kritičnih situacijah.«

Nabava orodij

Orodje
Preberite več

»Pri podjetju odelo in zunanjih dobaviteljih po vsem svetu skrbim za nabavo orodij za brizganje. Predvsem na tem področju sem pogosto v stiku z mednarodnimi kupci in dobavitelji, kar res cenim. Gledano v celoti je moje delo res vsestransko in raznoliko.«

Kadrovska služba

Človeški viri
Preberite več

»Podjetje odelo ima zelo neformalen pristop. Vedno obstaja druga možnost, vedno je s skupnimi močmi mogoče najti pot. Pomoč je mogoče dobiti na vseh hierarhičnih ravneh.«

Projektni management

Projektni management
Preberite več

»Prav tako je v našem podjetju prisotna timska miselnost, kar pomeni, da vsi zaposleni pripomoremo k optimalnemu pretoku informacij ter materialnega toka in tudi k upoštevanju delovnih postopkov.«

Svetlobna tehnika

Svetlobna Tehnika
Preberite več

»Poleg tega imajo zaposleni ogromne možnosti za razvoj. Ko se ozrem nazaj na svoja začetna leta in ko pomislim, koliko sem se naučil vsak sleherni dan, se vedno znova začudim.«

Oblikovalni inženiring

Oblikovalni Inženiring
Preberite več

»V podjetju odelo imajo mladi velike možnosti za razvoj, saj jim je izkazana ogromna stopnja zaupanja. To se zlasti kaže v hitrem opravljanju nalog, s čimer se lahko vsak posameznik dokaže.«

Projektni management

Projektni Management
Preberite več

»Velikost podjetja odelo omogoča razmeroma hitro komunikacijo in zelo prosto hierarhijo. Zato je vsakdo v zelo tesnem stiku s svojimi sodelavci, kar močno prispeva k dobremu vzdušju pri delu.«

Prodaja

Prodaja
Preberite več

»V podjetju odelo so mi že zelo hitro zaupali in s tem spodbudili individualno odgovornost, kar ni povsod samoumevno.«

Trženje – ULO

Trženje – ULO
Preberite več

»Ekipni duh med sodelavci je odličen, področja odgovornosti so raznolika in vznemirljiva. Tukaj imam priložnost za osebni razvoj in da v celoti izrazim svojo ustvarjalnost. Ves čas se učim novih stvari – to mi je zelo všeč.«

Procesna tehnologija

Procesna Tehnologija
Preberite več

»Na podlagi mojih dosedanjih izkušenj lahko povem, da podjetje odelo izkazuje veliko mero zaupanja v svoje delavce in jim daje svobodo pri njihovem delu.«

Prodaja – ULO

Prodaja – ULO
Preberite več

»Delovno okolje je zelo prijetno, imam odlične sodelavce, ki mi že od vsega začetka zagotavljajo pomoč pri vseh mojih vprašanjih. Pri podjetju odelo se vsi poznamo in nismo samo »številka«. Smo kot ena velika družina.«

Center za elektroniko

Center za Elektroniko
Preberite več

»Tu štejejo znanje, izkušnje in rezultat dela. Imamo precej proste roke pri ustvarjanju, kreativnost in inovativnost pa sta nagrajena. «

Podjetje odelo je del skupine Bayraktarlar.
odelo GmbH© 2019. Vse pravice pridržane.