Becerileriniz - Ortak Avantajımız

Bir şirket, çalışanlarının, binalarının, makinelerinin ve süreçlerinin toplamından daha fazlasıdır. Aynı zamanda, sadece ürün üretimi veya hizmet sunumunun da daha fazlasıdır. Bir şirket, hedeflerine ulaşmak için birlikte çalışan güçlü ve güvenilir bir insan topluluğunca temsil edilir. Bu insanlar birbirine kenetlenmeli ve şirketle özdeşleşmelidir.

Çalışanlarımız için yönetim kurulunda

Mitarbeiter im Mittelpunkt

odelo, sosyal sorumluluğunu, motive eden çalışma koşulları ve uygun maaş ödemelerini içeren tutarlı bir genel paket sunarak karşılamaktadır. Çalışanların yararına ve bireysel başarıların yanı sıra ortak başarıların menfaatine uygun olarak: çalışan, bizim odak noktamızdır.

Hepimiz için İnsanlık ve Sorumluluk

Menschlichkeit und Verantwortung füreinander erleben

Günlük çalışmanın keyifli olması, kurum kültürümüzün kalıcı bir bileşenidir. Bir kişinin esneklik sahibi olduğu ve hareketlerinde seçim özgürlüğünü hissedebildiği zaman bundan bahsedilebilir.

odelofit – Aktif olun

odelofit - Vorbeugend aktiv sein

Sağlık değerlidir ve korunması gerekmektedir. odelofit - sportif olanaklarımız aktif olmanın keyfini yaşatır.

odelo, bir Bayraktarlar Grup şirketidir.
odelo GmbH© 2019. Tüm hakları saklıdır.