Član močnih skupnosti

Skupina odelo aktivno deluje v vodilnih industrijskih združenjih od avtomobilske do dobaviteljske industrije.

AHK

Slovensko-nemška gospodarska zbornica si vse od leta 2006 prizadeva za krepitev gospodarskih odnosov med Nemčijo in Slovenijo.

AKJ

AKJ Automotive je delovna skupina strokovnjakov in vodilnih zaposlenih iz avtomobilske industrije, deluje pa kot platforma za izmenjavo informacij med vsemi člani avtomobilske vrednostne verige.

DGQ

"Nemško združenje za zagotavljanje kakovosti" (DGQ) je registrirano združenje. Sestavlja ga mreža strokovnjakov z različnih podjetniških branž in tehničnih področij.

GfPM

"Združenje za proizvodni Management" (GfPM) ima sedež v Stuttgartu, ukvarja pa se s spodbujanjem znanstvenih raziskav in razvoja na področju vodenja proizvodnje za industrijo, maloprodajo in storitve.

IHK

"Industrijska in gospodarska zbornica" (IHK) sta javni družbi. Njuni člani so območna podjetja. Zasnova zagotavljanja samopomoči prek združenj sega vse v srednji vek.

MESS

Turško združenje delodajalcev s področja kovinske industrije MESS je 14. oktobra 1959 v Istanbulu ustanovilo enajst sodobnih in načelnih podjetnikov z vizijo, da bi industrializirali državo.

Taysad

Združenje TAYSAD predstavlja v Turčiji referenčno točko za domače in mednarodne proizvajalce originalne opreme, dobavitelje in institucije prvega ranga ter je predstavnik turških dobaviteljev avtomobilskih delov in komponent.

TD-IHK

"TD-IHK – Turško-nemška gospodarska in industrijska zbornica" od leta 2003 opravlja svetovanja za svoje člane in podpira zainteresirane strani pri upravljanju turško-nemškega tržišča.

UIB

Združenje Uludag Exporters' Association (UIB) organizira izvoznike, ki delujejo v interesu države. Združenje UIB podpira svoje člane pri razvoju njihovega izvoza v okviru teh ciljev, nalog in dejavnosti.

VDA

"Nemško združenje avtomobilske industrije" (VDA) je bilo ustanovljeno leta 1901 kot "Verein Deutscher Motorfahrzeug-Industrieller" (VDMI) in je interesno gospodarsko združenje nemških proizvajalcev in dobaviteljev avtomobilov.

ZDRUŽENJE MANAGER

Slovensko združenje Manager je ugledno združenje managerjev in managerk v Sloveniji, ki si prizadeva za zaščito in razvoj managerskega poklica.

Podjetje odelo je del skupine Bayraktarlar.
odelo GmbH© 2019. Vse pravice pridržane.