Vaše sposobnosti – naša skupna prednost

Podjetje je več kot le vsota svojih zaposlenih, objektov, strojev in procesov. Prav tako je več kot le proizvodnja izdelkov ali zagotavljanje storitev. Podjetje zastopa močna in zanesljiva skupnost ljudi, ki z medsebojnim delom stremijo k doseganju zastavljenih ciljev. Ti ljudje se morajo in se med seboj podpirajo ter so s podjetjem poistoveteni.

Za zaposlene na vseh ravneh

Mitarbeiter im Mittelpunkt

Podjetje odelo izpolnjuje svojo družbeno odgovornost z doslednim celostnim paketom motivacijskih delovnih pogojev in ustreznega plačila. V korist zaposlenim in v interesu posameznika ter skupnih uspehov predstavljajo zaposleni naš osrednji fokus.

Skrb za sočloveka in odgovornost za vse nas

Menschlichkeit und Verantwortung füreinander erleben

Vsakodnevno veselje do dela je stalna komponenta naše poslovne kulture. Uresniči se, ko ima oseba manevrski prostor in lahko v lastnih dejanjih občuti svobodo izbire.

odelofit – bodite aktivni

odelofit - Vorbeugend aktiv sein

Zdravje je dragoceno in treba ga je ohranjati. Športna ponudba programa odelofit spodbuja zabavo pri športnih aktivnostih.

Subscribe to

Podjetje odelo je del skupine Bayraktarlar.
odelo GmbH© 2019. Vse pravice pridržane.