Kompetenčni center za razvoj kadrov na področju orodjarstva

Prebold, 24. julij 2018

Kompetenčni center za razvoj kadrov na področju orodjarstva (KOC-KOR) 2017-2018 je partnerstvo, ki združuje več panožnih podjetij (16) s področja orodjarske in kovinske industrije, s ciljem razvoja praktično uporabnega kompetenčna modela, ki bo zagotavljal dejanske potrebe podjetij po razvoju znanja, sposobnosti in veščin – kompetenc za ključne poklice in profile v prihodnosti.

V Kompetenčni center za razvoj kadrov na področju orodjarstva (KOC-KOR) smo se kot eden izmed največjih panožnih podjetij vključili februarja 2017. V partnerstvu sodelujemo naslednja podjetja: Emo orodjarna d.o.o., Gorenje orodjarna d.o.o., Kolektor orodjarna d.o.o., Kovinoplastika lož d.d., Odelo Slovenija d.o.o, Steklarna Hrastnik d.o.o., Vivapen d.o.o. ter nekaj manjših: 3 CNC d.o.o, Ambi-metalplast d.o.o, Anton Blaj d.o.o., Dafra d.o.o, Ikor d.o.o., Imas d.o.o., Kern d.o.o., Roboteh d.o.o., Tehnos d.o.o., Žust-al d.o.o. in TECOS d.o.o., ki vodi projekt - projektno pisarno.

Zaradi dejstva, da izobraževalna sfera in tržišče ne »razvijata« dovolj konkurenčnega kadra, nastajajo Kompetenčni centri za razvoj kadrov po vsem svetu. Praksa v tujini obstaja že več kot 15 let. Temeljni namen našega KOC-KOR je sodelovanje in sistematični pristop h generiranju ključnih kompetenc (znanja, veščine, sposobnosti, načini delovanja, vedenja), ki jih potrebujemo za konkurenčnost naših zaposlenih v prihodnosti ter ohranjanje visoke dodane vrednosti, konkurenčnosti in navsezadnje tudi razvoj regije. Znotraj partnerstva razvijamo Kompetenčni model, ki bo služil kot izhodišče razvoja ključnih tehničnih profilov, uporabili pa ga bomo lahko v vseh kadrovskih procesih v našem podjetju. Zavedamo se, da so talenti in potenciali (temeljne kompetence) naših zaposlenih, ključ do uspeha, ki nam bo omogočil doseganje organizacijske učinkovitosti in konkurenčne prednosti. Edinstvenost ljudi v podjetju, pa je postala primarni način za spodbujanje inovacij in rasti. Naš globlji cilj, je na podlagi Kompetenčnega modela postati odličen razvojni subjekt internih potencialov in talentov na vseh organizacijskih ravneh ter hkrati ustvarjati močno kulturo nenehnega razvoja znanja in kompetenc kot visoko zmogljivost v podjetju.

Poleg aktivnosti v KOC-KOR, krepimo tudi konstruktivno sodelovanje med partnerji, medsebojne primerjave, izmenjujemo dobro prakso in izkušnje ter podporo v zahtevnih situacijah in si hkrati ne konkuriramo. Namreč zavedati se moramo, da smo lahko v takšnem partnerstvu močnejši v igri na globalnem trgu.

Naše aktivnosti dobro sledijo zadanim ciljem, saj bo do zaključka projekta - septembra 2018 v usposabljanja vključenih najmanj 1283 zaposlenih skladno z vsemi identificiranimi zaposlitvenimi profili. Usposabljanja se nanašajo na vodstvene kompetence, uvajanje sprememb, socialne in prodajne veščine ter veščine upravljanja s kadri, uvajanje digitalizacije kot tudi specifične tehnološke veščine od upravljanja strojev, programskih orodij za razvoj izdelkov, uvajanjem standardizacije, robotizacije in materialov in tehnologij vezanih na orodjarsko branžo.

Skupaj s partnerstvom smo se v januarju 2018 udeležili sejma 10.Informative v LJ, kjer smo predstavljali tudi naše podjetje in poklice širši javnosti mlade generacije dijakov in študentov.

Avtor: Sara Košič, HRD odelo Slovenija d.o.o.

Download

Kontakt za medije

Gospa Cilensek
info [at] odelo.si

Podjetje odelo je del skupine Bayraktarlar.
odelo GmbH© 2019. Vse pravice pridržane.